Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Γενικά

 

Αυτός ο Δικτυακός τόπος (ή διαφορετικά site) αναπτύχθηκε με σκοπό την παροχή όσον το δυνατόν πιο ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες του. Επιπλέον, αυτός ο Δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και προτίμηση των χρηστών του.

Για να επιτύχει αυτούς τους σημαντικούς στόχους , η εταιρεία SOKKOSNET  SPRL (εξού η «Εταιρεία») κάνει ό,τι είναι εφικτό να σέβεται και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού και ιδιωτικού χαρακτήρα των Χρηστών της.

Οι παρακάτω ενότητες προσπαθούν να απεικονίσουν με ένα επεξηγηματικό και διαφανή τρόπο όλες τις συνθήκες και μέτρα που λαμβάνονται από την Εταιρεία σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με τους Χρήστες της. Η παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι έγκυρη μόνο για αυτό το Δικτυακό τόπο και σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε σύνδεσμο τρίτων μερών τα οποία μπορεί να εμφανίζονται σε αυτό το Δικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική κάθε στιγμή. Οι όποιες τροποποιήσεις , προσθέσεις, διαγραφές, αλλαγές μπορεί να γίνουν χωρίς καμία ανακοίνωση και θα ισχύουν αμέσως. Επομένως, συστήνεται σε κάθε Χρήστη να διαβάσει προσεκτικά αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που επισκέπτεται το site, γιατί με την χρήση αυτού του Δικτυακού τόπου αυτόματα θεωρείται ότι ο κάθε Χρήστης έχει πλήρως και χωρίς συνθήκες συμφωνήσει με όλους τους όρους, που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες. Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται καμία χρήση αυτού του Δικτυακού τόπου από άτομα που έχουν οποιαδήποτε διαφωνία με τις αρχές και τους κανόνες που τον διέπουν.

 

Συμμόρφωση με το δίκαιο για τα προσωπικά δεδομένα

 

Η εταιρεία εφαρμόζει τόσο το Βελγικό όσο και το Ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, οι εφαρμοστέοι νόμοι είναι ο Βελγικός νόμος της 8ης Δεκεμβρίου 1992 που αναφέρεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που τροποποιήθηκε την 11η Δεκεμβρίου 1998 σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/EC της 24ης Οκτωβρίου 1995.

 

Επιπλέον, οι Χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πολιτική προσωπικών δεδομένων για το Δικτυακό τόπο δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με καμία πολιτική προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε Δικτυακού τόπου, ο οποίος περιέχεται σε υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) στο περιεχόμενο τουsite. Επομένως, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων των υπερ-συνδεμένων (hyperlinked) ιστοσελίδων.

Συλλογή δεδομένων

Yποβαλλόμενα δεδομένα από τους Χρήστες

Ο Δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι Χρήστες να μπορούν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους αδημοσίευτη (non-disclosed) αφού δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν κανένα προσωπικό δεδομένο για τις αναζητήσεις στις διαφορετικές ενότητες του Δικτυακού τόπου αλλά και όταν καταχωρούν αγγελίες έχουν την επιλογή να μην αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένοπροσωπικoύ χαρακτήρα.

Σχετικά με την πλήρη χρήση όλου του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενης και της καταχώρησης αγγελιών), οι Χρήστες ερωτούνται να εγγραφούν στο Δικτυακό τόπο με την υποβολή κάποιων στοιχείων της ταυτότητά τους και λεπτομερειών για επικοινωνία. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εμφανίζονται όχι μόνο στην ομάδα διαχείρισης του Δικτυακού τόπου αλλά επίσης και στους άλλους Χρήστες. Τέτοια πρακτική είναι υποχρεωτική για να απολαύσουν τους διάφορους τύπους υπηρεσιών όπως καταχώρηση αγγελιών ή πληρωμή των προαιρετικών επιλογών ή διαχείριση προφίλ και άλλες παροχές/ υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για να δώσουν σε όλους τους Χρήστες τη δυνατότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας.

Εν τούτοις, αν κάποιος Χρήστης δεν επιθυμεί να δείξει τίποτα ή μέρος των προσωπικών του στοιχείων όπως όνομα, διεύθυνση, νούμερα τηλεφώνου κτλ, ο Δικτυακός τόπος παρέχει συγκεκριμένα κουτάκια επιλογής δίπλα στα αντίστοιχα πεδία που ερωτούν αν μπορούν να «δείξουν» ή να «αποκρύψουν» τις σχετικές πληροφορίες. Αυτή η λειτουργία αναπτύχθηκε διότι η κύρια πολιτική του Δικτυακού τόπου είναι ο πλήρης σεβασμός των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της.

Επιπρόσθετα, μια σημαντική λεπτομέρεια η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται είναι η τοποθεσία του «αντικειμένου» των αγγελιών (αντικείμενα/ υπηρεσίες/ ακίνητα) που καταχωρούνται στο Δικτυακό τόπο. Αυτή η λεπτομέρεια ζητείται για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενους Χρήστες με όσο περισσότερη ακρίβεια γίνεται σχετικά με την τοποθεσία επειδή αυτό το είδος της λεπτομέρειας είναι σημαντικό για να αξιολογήσουν τις αγγελίες που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για αυτές των ακινήτων και της συστέγασης. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιος Χρήστης δεν επιθυμεί να εμφανίσει την ακριβή τοποθεσία του «αντικειμένου» της αγγελίας που καταχωρεί τότε αυτός μπορεί να κάνει κλικ στο κουτί δίπλα στη σχετική ερώτηση και τότε οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες για αυτή την αγγελία θα βλέπουν ένα κύκλο στο χάρτη γύρω από τη διεύθυνση που θα έχει υποβάλει ο Χρήστης χωρίς όμως να εμφανίζονται οι λεπτομέρειές του.

Γενικότερα, οι Χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν όσο πιο πολλά πεδία είναι δυνατόν για να κάνουν τις αγγελίες τους εύκολα αναζητήσιμες και πιο ελκυστικές στους άλλους Χρήστες.

Πιο αναλυτικά, η Δικτυακός τόπος ερωτά τον κάθε Χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να επωφεληθεί τις υπηρεσίες της , να παρέχει τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες στην φόρμα εγγραφής:

1.       Στους ιδιώτες Χρήστες τους ζητείται να δηλώσουν την προσφώνηση τους, το ονοματεπώνυμο τους, τον τόπο κατοικίας τους (διεύθυνση, ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα), τον κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νούμερο κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, επάγγελμα, και η απάντηση με το αν θα ήθελαν να λαμβάνουν ενημερώσεις από το Δικτυακό τόπο. (Από αυτές τις πληροφορίες λίγες είναι υποχρεωτικές).


2.       Στους επαγγελματίες Χρήστες ζητείται να δηλώσουν την προσφώνηση τους, το ονοματεπώνυμο τους, τον τόπο κατοικίας τους (διεύθυνση, ταχ. κώδικας, πόλη, χώρα), τον κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νούμερο κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, επάγγελμα όπως επίσης την επαγγελματική τους κατηγορία, το όνομα της εταιρείας τους, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΔΟΥ, τη διεύθυνση της εταιρείας τους που θα εκδοθεί το τιμολόγιο, το δικτυακός τόπος και την απάντηση με το αν θα ήθελαν να λαμβάνουν ενημερώσεις από το site. (Από αυτές τις πληροφορίες λίγες είναι υποχρεωτικές).

Επιπλέον, οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν όσο πιο πολλές λεπτομέρειες είναι δυνατόν για να κάνουν τις αγγελίες τους πιο ελκυστικές στους άλλους Χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να συμπληρώσουν όσα πιο πολλά χαρακτηριστικά σχετικά με ακίνητα/ αντικείμενα/ υπηρεσίες ή ακόμα και λέξεις κλειδιά για το bazaar ή για τις δωρεές. Όσον αφορά την ενότητα με τις δωρεές, οι Χρήστες , οι οποίοι θέλουν να δωρίσουν χρήματα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν το ποσό που διαθέτουν.

Επιπλέον, ο Δικτυακός τόπος δίνει την ευκαιρία σε κάθε Χρήστη να στείλει τη γνώμη του στην ομάδα διαχείρισης μέσω του προφίλ του.

Ο Δικτυακός τόπος επίσης ζητά από τους Χρήστες του να παρέχουν κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές αλλά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για να κάνουν τις αγγελίες των Χρηστών να ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζητήσεις των άλλων Χρηστών σε αντίστοιχες φόρμες αναζήτησης. Μερικές από αυτές τις λεπτομέρειες ερωτούν τους Χρήστες να αποκαλύψουν κάποιες επιπλέον προσωπικές πληροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα για την ενότητα «Συστέγαση» για τους συγκάτοικους έχουμε:

·         Οι Χρήστες ερωτούνται να δώσουν προαιρετικές πληροφορίες για το αν έχουν παιδιά και/ ή κατοικίδια και αν ναι πόσα.

·         Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν να υποβάλλουν προαιρετικές πληροφορίες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.


Ο Δικτυακός τόπος, λόγω του σεβασμού του στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του, ερωτά τους Χρήστες του να εκφράσουν την επιθυμία τους να εμφανίζουν ή να αποκρύπτουν αυτή την ευαίσθητη λεπτομέρεια οπουδήποτε στο Δικτυακό τόπο. Με την επιλογή αυτού του κουτιού οι Χρήστες επιλέγουν να μην κάνουν αυτή τη λεπτομέρεια δημόσια. Εν τούτοις, ανεξαρτήτου της επιλογής τους (εμφάνιση ή απόκρυψη) η αγγελία τους θα παρουσιάζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης εκτός και αν οι Χρήστες δηλώσουν κατά την καταχώρηση της αγγελίας τους ότι η λεπτομέρεια αυτή δεν αποκαλύπτεται (non-disclosed). Σε αυτή την περίπτωση αυτές οι αγγελίες θα εμφανίζονται μόνο σε αναζητήσεις που οι Χρήστες δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει ο σεξουαλικός προσανατολισμός των ενδεχόμενων συγκατοίκων τους.

Γενικά, οι Χρήστες θα πρέπει να συμπληρώνουν αληθινά στοιχεία και να ενημερώνουν το Δικτυακό τόπο για οποιαδήποτε τροποποίηση έτσι ώστε να διατηρούν το προφίλ τους ενημερωμένο.

Η Εταιρεία ποτέ δεν θα διανείμει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του Δικτυακού τόπου σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς την έγκριση των Χρηστών της. Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να παραβιάσει ή να διανείμει ή να μην σεβαστεί την στοιχεία ταυτότητας και τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από τους Χρήστες της στην αντίστοιχη φόρμα του Δικτυακού τόπου. Αυτός ο κανόνας αντιπροσωπεύει μία από τις κεντρικές αρχές της Εταιρείας.

Αυτόματη συλλογή δεδομένων με την απλή χρήση της Δικτυακός τόπος

 

Μερικά προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται μέσω του Δικτυακού τόπου αυτόματα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με cookiesή με τα συστήματα καταγραφής του Δικτυακού τόπου και σχετίζονται με τα ακόλουθα είδη δεδομένων και πληροφοριών:


  1. Οι επιλογές γλώσσας των Χρηστών

  2. Οι κωδικοί πρόσβασης και εισόδου των Χρηστών

  3. Τα κριτήρια των αναζητήσεων των Χρηστών όπως τοποθεσία, κατηγορία, τιμές κτλ

  4. Οι τελευταίες σελίδες επίσκεψης των Χρηστών

  5. Οι διευθύνσεις TCP/IP

Cookies

 

Η Δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ως έναν τρόπο για να γίνει η πλοήγηση μέσω των ιστοσελίδων του Δικτυακού τόπου ευκολότερη και πιο λειτουργική.


Τα cookies είναι μικρά αρχεία του υπολογιστή (αρχεία κειμένου) που αποστέλλονται από τους servers φιλοξενίας (
hosting) του Δικτυακού τόπου και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών. Αυτά τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να διαβαστούν μόνο από την Εταιρεία, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι Χρήστες έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο. Η χρήση των cookies γίνεται για να καταστεί η πλοήγηση στο Δικτυακό τόπο πιο εύκολη και πιο γρήγορη για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Για παράδειγμα, μετά την πρώτη επίσκεψή τους, οι  χρήστες πηγαίνουν στην σελίδα που επισκέφτηκαν την τελευταία φορά και με επιλεγμένη τη γλώσσα που επιλέχθηκε κατά την τελευταία επίσκεψη.


Παρόλα αυτά, οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την εγκατάσταση αυτών των αρχείων cookies στον υπολογιστή τους, επιλέγοντας στις επιλογές του web browser τους, να μην επιτρέψουν στα cookies να εγκατασταθούν στους υπολογιστές τους (ενότητα Εργαλεία / Επιλογές Internet / Ασφάλεια στο Microsoft Internet Explorer, Προτιμήσεις στο Netscape, επιλογές στον Firefox).

Λόγοι συλλογής των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

 

Ο Δικτυακός τόπος συγκεντρώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες για τους ακόλουθους λόγους:


1. για να επιτρέπεται στους Χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς την παρέμβαση του
site

2. για να στέλνεται ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) ή μυνήματα κινητων τηλεφώνων(sms) στους Χρήστες με τη λίστα των αγγελιών που πληρούν τα κριτήριααναζήτησης των ή τυχόν αγγελίες που επιθυμούν να ακολουθήσουν (εφόσον οι χρήστες έχουν εγγραφεί στις ειδοποιήσεις με e-mail ή sms στην αντιστοιχη υπηρεσία του site),

3. για να εξοικονομείται χρόνος των χρηστών όταν επιθυμούν να διαθέτουν μια σειρά από αγγελίες και / ή επισκέπτονται συχνά το Δικτυακό τόπο,

4. για τη βελτιστοποίηση της εκστρατείας μάρκετινγκ του
site,

5. για να στέλνονται ενημερωτικά δελτία ή ενημέρωσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του Δικτυακούτόπου

6. για την ανάλυση της κίνησης της κάθε ενότητας του Δικτυακού τόπου

7. για να εκτελείται η τεχνική συντήρηση και διαχείριση του Δικτυακού τόπου

8. για να εκτελείται ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποθηκευμένων δεδομένων

 

Η πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τις απευθείας διαφημίσεις και επικοινωνία με τρίτα μέρη

 

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών είναι πλήρως σεβαστά από την Εταιρεία. Η Εταιρεία χαρακτηρίζει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ως εμπιστευτικά και ούτε τα κοινοποιεί σε τρίτους αλλά ούτε δεν τα χρησιμοποιεί για άμεση εμπορική προώθηση εκτός των Χρηστών χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για αυτό.

Προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια πληρωμών

 

Η μόνη φορά που ο χρήστης οφείλει να διαβιβάζει πληροφορίες σχετικές με την πιστωτική/ χρεωστική του κάρτα είναι όταν γίνεται χρήση της πλατφόρμας του PayPal. Αυτή είναι η πιο γνωστή και πιο διαδεδομένη πλατφόρμα για τις online πληρωμές σε όλο τον κόσμο.


Τυχόν πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της πληρωμής όπως κωδικοί πρόσβασης, λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών κ.λ.π. αποστέλλονται απευθείας στο PayPal και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν λαμβάνει ούτε αποθηκεύει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά αυτές τις λεπτομέρειες και διαδικασίες πληρωμής.


Συνοπτικά, κάθε φορά που μια πληρωμή PAYPAL λαμβάνει χώρα, ο χρήστης προωθείται στο Δικτυακό τόπο του PAYPAL για να εισάγει τα στοιχεία του έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Τέλος, το PAYPAL χρησιμοποιείται από αυτόν το Δικτυακό τόπο, διότι είναι σύμφωνη με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας του διαδικτύου που βασίζονται σε πρωτόκολλα SSL (Secure Sockets Layer) και SET (Secure Electronic Transaction).

Διαχείριση δεδομένων

 

Η ομάδα διαχείρισης του Δικτυακού τόπου είναι η μόνη υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών που υποβλήθηκαν μέσω των διαφόρων φορμών της. Συνεπώς, για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα αυτό, οι χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με αυτή την ομάδα στέλνοντας email στο privacy@you-ad.com .

Επικοινωνώντας (χωρίς χρέωση) με την ομάδα του Δικτυακού τόπου, οι Χρήστες μπορούν επίσης να ζητήσουν αντίγραφο των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να ζητήσουν τροποποιήσεις ή διαγραφές των προσωπικών τους δεδομένων. Όταν αυτή η αίτηση ή η επικοινωνία πραγματοποιείται, τότε η ομάδα διαχείρισης της Δικτυακός τόπος έρχεται σε άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους Χρήστες προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους πριν από την εκτέλεση τυχόν τροποποιήσεων ή διαγραφών των αποθηκευμένων προσωπικών στοιχείων τους.

 

Διαχείριση προφίλ

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά ο δεδομένα στην αντίστοιχη ενότητα του προφίλ τους. Στο τμήμα αυτό ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία, όπως email, κωδικό πρόσβασης, διευθύνσεις κτλ και επίσης να διαχειρίζεται τις αγγελίες ο ή οτιδήποτε είναι συναφές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του site.

Κανόνες για ανηλίκους

 

Οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση του Δικτυακού τόπου και επομένως δεν θα πρέπει να υποβάλλουν κανένα είδους πληροφορίας σε οποιαδήποτε φόρμα του.