Gebruiksvoorwaarden


 

Inleiding


www.you-AD.com (hierna: de \"Website\" of \"site\") is gemaakt met het oog op het verstrekken van diensten van hoge kwaliteit aan haar Gebruikers. Het is een zeer eenvoudige en functionele Website die een aangename browseomgeving combineert met gebruiksvriendelijke en veilige diensten gericht op het zoeken van verschillende soorten advertenties, het plaatsen van advertenties en het plaatsen van commerciële advertenties - banners.


Alle diensten aangeboden door deze Website zijn onderworpen aan de huidige gebruiksvoorwaarden.


De huidige gebruiksvoorwaarden bepalen en reguleren wettelijk de betrekkingen tussen de Gebruikers van de Website en de eigenaar van de Website op basis van de gemeenschappelijke beginselen en ethiek.


De eigenaar van de Website behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. De wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen, veranderingen kunnen plaatsvinden zonder enige kennisgeving en zij zullen onmiddellijk van kracht zijn. Dit betekent dat de Gebruikers van de Website de volgende gebruiksvoorwaarden elke keer zouden moeten lezen als ze de Website bezoeken.


Daardoor wordt ervan uitgegaan dat elke Gebruiker, die toegang heeft tot en gebruik maakt van de Website, deze gebruiksvoorwaarden al grondig heeft gelezen en dat door het te gebruiken hij / zij volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de algemene voorwaarden die worden vermeld in de volgende paragrafen.


Met andere woorden betekent dit dat in het geval van elke vorm van onenigheid de Gebruiker geen gebruik meer moet maken van deze Website. Echter, de Gebruikers zijn van harte welkom om het administratieteam van deze Website van opmerkingen te voorzien die kunnen in aanmerking worden genomen. Deze opmerkingen kunnen leiden tot corrigerende maatregelen zolang zij mogelijk en binnen de grenzen van goede trouw zijn.


De Vennootschap


De Website is eigendom van en beheerd door de Vennootschap SOKKOSNET SPRL (hierna de \"Vennootschap\"), die in België gevestigd is op Archimedesstraat 77/35, 1000, Brussel en is ingeschreven in het Brussels handelsregister onder nummer 828.414.543 en BTW-nummer BE0828414543.


De belangrijkste doelstelling van de Vennootschap is om alles in het werk proberen te stellen aan de Gebruikers van de Website diensten te bieden van hoge kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Alle diensten opgenomen en verstrekt op de Website (advertenties plaatsen, profielbeheer, advertenties zoeken, enz.) zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden, tenzij er een duidelijke verklaring van het tegendeel.


De Gebruikers


De Website is openbaar en dus kan iedereen in de wereld die toegang heeft tot internet ze openen. Zo wordt elke persoon (individueel of professioneel) die de Website wettelijk bezoekt, beschouwd als een Gebruiker van de Website.


Een Gebruiker kan gewoon een bezoeker van de Website zijn, die de verschillende webpagina’s van de Website controleert en kan ook een persoon zijn die zoekt via de verschillende zoekformulieren van de Website.


Daarnaast heeft een Gebruiker de mogelijkheid tot inschrijving zijn / haar persoonlijke gegevens op de Website, om ten volle te profiteren van het hele spectrum aan diensten die door de site worden aangeboden.


Elke Gebruiker die wil registreren op de Website moet dit doen door het verschaffen van juiste, volledige en geldige persoonlijke informatie en hij / zij kan zijn / haar profiel op de betreffende pagina van de Website bijwerken door het wijzigen van hun persoonlijke gegevens en het waarborgen dat alle ingediende informatie is up-to-date is.


Voor de Gebruikers wordt er onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: privaat en professioneel. De private Gebruikers verwijzen naar die personen die niet advertenties plaatsen en zoeken naar advertenties voor zakelijke doeleinden, maar alleen voor hun persoonlijke of particuliere belangen. De professionele verwijzen naar die Gebruikers die advertenties plaatsen en zoeken naar advertenties ten behoeve van hun bedrijf.


Door te genieten van de diensten aangeboden door de Website, gaan de Gebruikers er volledig en zonder bezwaar mee akkoord dat de Vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de duur, de verwijdering, de gebrekkige vertoning en de problematische digitale opslag van de gebruikersgegevens alsook eventuele schade die zou kunnen veroorzaakt zijn door het gebruik van de Website.


Adverteerders


De Gebruikers die wensen om hun bedrijf te adverteren via de Website worden geclassificeerd als Adverteerders en dit gebeurt door het huren van advertentieruimte (banners) op de Website. Natuurlijk kunnen sommige professionele Gebruikers reclame voor hun bedrijf maken via de banners van de partners van de Website.


Deze zakelijke relatie wordt gesloten tussen de Vennootschap en de adverteerders en wordt gevormd door bijzondere overeenkomsten tussen de twee partijen.


Wachtwoord


De Gebruikers die zich willen registreren wordt gevraagd om hun wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord in combinatie met hun op deze Website geregistreerde e-mailadres geeft hen toegang tot alle geleverde diensten.


Dit is noodzakelijk voor de veiligheidsdoeleinden om ervoor te zorgen dat alleen de geregistreerde personen hun persoonlijke profiel kunnen openen en ten volle gebruik maken van alle diensten van de Website zoals advertenties plaatsen, advertenties zoeken, waarschuwingen, tegenaanbiedingen e.d.


De links van derden


Er is een mogelijkheid dat de Gebruikers op deze Website hyperlinks kunnen vinden naar websites en materialen van derden. De Vennootschap waarschuwt haar Gebruikers dat de Vennootschap niet aansprakelijk is voor de inhoud van elk van deze materialen of websites, noch voor de juistheid ervan, noch de relevantie, noch kwaliteit. Al deze materialen of websites worden geëxploiteerd en worden beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun respectievelijke eigenaars. Met andere woorden, deze eigenaren zijn de enige verantwoordelijke en ze zijn aansprakelijk voor de naleving van wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de producten en diensten gepromoot of gepresenteerd op hun websites.


In geen geval moet de Vennootschap worden beschouwd als de entiteit die de inhoud, diensten en de pagina\'s aanvaardt of goedkeurt waarmee deze websites worden gelinkt op alle mogelijke manieren. De Gebruikers moeten niet veronderstellen dat de Vennootschap adviseert of hen aanmoedigt om een ​​bezoek te brengen aan deze websites van derden.


Aansprakelijkheid voor de inhoud


Alle inhoud op de Website is informatief en is niet bedoeld om advies of suggesties te geven voor enige acties van zijn Gebruikers. Alle geplaatste advertenties kunnen niet worden beschouwd als juridisch of bindend aanbod, omdat de Website niet kan instaan ​​voor de juistheid, de relevantie of volledigheid van de ter beschikking gestelde advertenties.


Met andere woorden, de Vennootschap verzorgt alleen de openbare presentatie en verwerking van de inhoud van de ter beschikking gestelde advertenties, maar het is niet aansprakelijk voor de geldigheid, de volledigheid en de beschikbaarheid van de inhoud van de advertenties op de Website (waaronder teksten, kenmerken, links, foto\'s, enz.). De Gebruikers die advertenties plaatsen op de Website zijn de enige verantwoordelijke personen voor hen en dus treft de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de ter beschikking gestelde advertenties.


Bijgevolg adviseert de onderneming strikt dat de Gebruikers geen enkele beslissing mogen nemen door het simpelweg bekijken van de inhoud van de advertenties geplaatst op deze Website, en ze moeten slechts een definitieve beoordeling vellen over het voorwerp van elke advertentie waarin ze geïnteresseerd zijn nadat direct contact opgenomen is met de Gebruiker die de advertentie(s) van belang plaatste. Door de directe communicatie tussen de geïnteresseerde Gebruikers en de Gebruikers die advertenties plaatsen zou er verificatie of bijwerking van alle geplaatste informatie moeten zijn in het geval de inhoud van de ter beschikking gestelde advertenties niet up-to-date is of onduidelijk. Aanvullende verduidelijkingen moet altijd worden gezocht indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van onnodige misverstanden.


Tot dusver heeft de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid voor elk contact en / of transacties tussen de betrokken Gebruikers en de Gebruikers die advertenties plaatsen.


Alle advertenties geplaatst op de Website worden behandeld met zorg en er wordt verzekerd dat ze worden gepresenteerd zoals ze geacht worden door de diensten van de Website. Echter, noch de Vennootschap, noch de professionals die geacht worden vaker met de Website te gebruiken en meer advertenties te plaatsen dan een privépersoon, noch een privé-Gebruiker, kan enige mate van aansprakelijkheid worden toegedicht voor nalatigheid, of voor eventuele fouten die zou kunnen bestaan in de inhoud van hun advertenties of in het geval dat het voorwerp van hun advertenties (onroerend goed, onroerend goed delen, voorwerpen / diensten die beschikbaar zijn in het handelspunt en donaties) niet meer beschikbaar is, zelfs als de advertentie(s) wordt/worden weergegeven in de zoekresultaten.


Daarnaast kan de inhoud de Website spelfouten of typefouten bevatten of sommige webpagina’s kunnen mogelijk een aantal technische problemen (onverwachte advertentie-afloop, schrapping, opslagdefect van advertenties, of enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Website). De Vennootschap heeft geen verantwoordelijkheid voor eventuele verstrekte informatie op de Website die niet bijgewerkt zijn of onjuist. Echter, iedere Gebruiker die inhoud opmerkt die niet correct is, is welkom om de Vennootschap te informeren over deze zaak.


Tot slot is de Vennootschap niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) zowel van materiële als immateriële of anderszins als gevolg van de toegang tot de inhoud en / of het downloaden van bestanden van de Website.


Ten aanzien van de kaarten die worden weergegeven op de Website, zijn ze gebaseerd op Google Maps en dus eventuele problemen met de presentatie van de locatie of de kwaliteit van de afbeeldingen of enig ander problematisch aspect van kaartenvertoning en functie ligt op Google. Daarnaast is  elke reproductie of gebruik van de kaarten niet alleen gebonden aan de voorwaarden voor het gebruik van de Website, maar ook de voorwaarden voor het gebruik van Google Maps.


Aard van de ingediende advertenties inhoud


Een Gebruiker accepteert geen advertenties plaatsen of enig materiaal te uploaden of te verzenden (tekst, foto, foto\'s, links etc.) dat een racistische of xenofobe connotatie bevat, of een politieke overtuiging of lasterlijk, of aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, gemeenschap, groep of haar leden op basis van hun huidskleur, ras, afkomst, nationale of etnische afkomst. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om geen advertenties te plaatsen die informatie (tekst, video, foto\'s) bevat van seksuele of sensuele aard of impliceert.


In het geval dat een Gebruiker probeert een advertentie plaatsen waarvan de inhoud een gelijkaardige aard heeft als de bovenstaande beschrijvingen, zal het administratieteam het plaatsen van deze advertentie niet goedkeuren, ongeacht de Gebruiker heeft betaald voor extra opties voor deze advertentie, en zal de Gebruiker worden gevraagd om de ingediende advertentie te wijzigen om de voorwaarden voor het gebruik van de Website na te leven. De aard van de inhoud van de ter beschikking gestelde advertenties is duidelijk de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en hij / zij moet oppassen voor de inhoud ervan alvorens ze aan te bieden aan de Website. De Gebruikers hebben altijd de mogelijkheid om de gebruiksvoorwaarden (en het privacybeleid) te lezen alvorens enige betaling. In het algemeen kunnen ze elke keer als ze willen de betreffende links op de Website volgen om ze zorgvuldig te lezen.


De Gebruikers gaan er door het indienen van enige inhoud van de Website mee akkoord dat de Vennootschap het recht heeft op gebruik, vertalen, exploiteren of publiceren van een deel of het geheel van de ingediende inhoud op elke plaats in de wereld.


Door het plaatsen van een advertentie op de Website, komen de Gebruikers overeen informatie en inhoud (tekst, foto\'s, afbeeldingen, video\'s) te publiceren dat rechten van derden respecteert en niet schendt.


De Gebruikers aanvaarden de Vennootschap, samen met haar medewerkers, partners, functionarissen en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de Vennootschap te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden als gevolg van eventuele problemen die voortvloeien uit de inhoud van hun geplaatste advertentie(s).


Aansprakelijkheid met betrekking tot transacties tussen Gebruikers en-adverteerders


Iedere keer dat een Gebruiker wenst om te gaan met een andere Gebruiker of een adverteerder dan is deze commerciële transactie of onderhandeling tussen de twee partijen onderworpen aan een andere juridische grondslag van de huidige gebruiksvoorwaarden bewerkt en geplaatst voor de Website.


Bovendien heeft de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitkomst van transacties of het handelen of in het algemeen de communicatie tussen Gebruikers of Gebruikers met Adverteerders of Gebruikers met derden die via de Website geadverteerd hebben, direct of indirect door geplaatste advertenties of door banners.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Indien een geschil voortvloeit uit het gebruik van de Website, zal het worden onderworpen aan de Belgische wetgeving en de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbank.


Deze gebruiksvoorwaarden zullen nooit ongeldig of nietig zijn waaronder het geval dat bovenstaande bepalingen (alle of een aantal van hen) nietig zijn of niet-afdwingbaar. Als er een bepaling in vraag wordt gesteld, dan zal deze bepaling niet worden beschouwd als ongeschreven, en de Gebruikers zijn het erover eens dat de Vennootschap ze kan vervangen door een andere, die zo veel mogelijk voldoet aan dezelfde optie.


Copyrights van de intellectuele eigendom


De intellectuele eigendomsrechten van de Website behoren exclusief toe aan de Vennootschap, met inbegrip van het auteursrecht op de gegevensbank en de auteursrechten van alle inhoud van de Website, zoals teksten, logo\'s, afbeeldingen, html-code, gegevensbanken, iconen en afbeeldingen.


De Vennootschap heeft het recht om het gebruik van de gegevens / inhoud van de Website op basis van de Belgische wet (omzetting van de Europese richtlijn nr. 96/9/EG) te beperken, en hierop gebaseerd, behoudt de Vennootschap zich het recht om haar belangen te beschermen.


De Vennootschap neemt alle mogelijke acties, zodat de inhoud en de informatie op de Website geldig en nauwkeurig zijn. Niettemin heeft de Vennootschap geen enkele aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid, de wettigheid en de volledigheid van de inhoud.


Daarnaast worden alle gegevens, lay-out en in het algemeen elke structuur van de Website beschermd door de wet op auteursrechten. De Vennootschap heeft elk recht op het verbieden van kwantitatieve en / of kwalitatieve analyse van alle opgeslagen informatie en gegevens.


De gegevensbanken van de Website worden beschermd door de Belgische wet van 31 augustus 1998 en de Europese richtlijn nr. 96/9/EG van 11 maart 1996, die de rechten van de auteurs van de gegevensbank beschermen. In geval van overtreding van al deze rechten, kan dit leiden tot strenge straffen zoals hoge boetes en zelfs gevangenisstraf voor herhaaldelijke overtreding.


De inhoud van de Website is beschikbaar voor elke Gebruiker die het wil gebruiken en enkele van haar inhoud af te drukken voor persoonlijk of privé-doeleinden op voorwaarde dat hij / zij de inhoud niet wijzigt en de details met betrekking tot het auteurschap en oorsprong de Website behoudt. Met andere woorden, een Gebruiker heeft toestemming om een ​​deel van de inhoud van de Website te reproduceren uitsluitend voor eigen gebruik en kopiëren met inachtneming van de wet op het auteursrecht. Deze gift ​​van vrije toegang tot de inhoud van de Website door de Vennootschap aan haar Gebruikers is noch een exclusieve, noch overdraagbaar toestemming en het kan op elk moment worden ingetrokken zonder vermelding van de redenen.


Echter, de Vennootschap verbiedt elk gebruik van de inhoud van de Website voor elke vorm van publieke of commerciële doeleinden. In het geval dat een persoon (particulier of professioneel) een voorwerp beschermd door de Website wenst te vertalen, te wijzigen, te kopiëren of te gebruiken, moet hij / zij aan de Vennootschap schriftelijke toestemming vragen.


In het geval dat iemand een hyperlink aanmaakt naar de homepage van de Website (zoals www.you-ad.com of www.you-ad.be of www.you-ad.gr of www.youad.gr of www.uad.gr) of een andere pagina van de Website, heeft de Vennootschap hier geen bezwaren tegen, maar het behoudt zijn recht op weigering te uiten zonder dat enige motivering.


In geen geval, is de Vennootschap verantwoordelijk voor eventuele claims / acties van derden jegens enige Gebruiker van de Website in het geval dat het gebruik van een dienst of in het algemeen deel van de inhoud of het geheel problemen over intellectueel eigendom heeft veroorzaakt aan deze derden.

De Gebruiker aanvaardt en erkent dat de onderneming exclusieve rechten op de commerciële exploitatie van alle elementen en de inhoud van de Website bezit.


Beschikbaarheid van de site en beveiliging


De Website is ontworpen om diensten aan zijn Gebruikers aan te bieden op elke dag en elk uur, maar het heeft het recht om een ​​deel van de functionaliteiten en / of diensten en de algemene toegang te onderbreken tot de Website voor technische of andere redenen op elk moment van de dag zonder enkele waarschuwing. Moest dit gebeuren, zal de Vennootschap niet aansprakelijk zijn noch voor deze onderbrekingen noch voor de gevolgen ervan voor de Gebruikers en / of derden.


De Vennootschap neemt alle nodige maatregelen dat de Website vrij is van ongeoorloofde bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en onbevoegde toegang door derden (hackers).


Als gevolg van deze zaak,  adviseert de Vennootschap haar Gebruikers om op hun computers of werkstations software zoals firewalls, antivirus of iets anders te installeren met het oog op de oprichting van een vangnet voor het beschermen van hun computers.


Toch is er altijd een kans dat deze elementen kunnen worden gevonden. Zo zal de Vennootschap niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en / of verliezen voor de Gebruikers.


Site toegangsbeperking


De Vennootschap behoudt zich alle rechten om de toegang tot alle of een deel van de Website te verbieden voor iedereen (particulier of professioneel) die zouden proberen:


1. deze Gebruiksvoorwaarden te schenden

2. de Website illegaal en met kwade bedoelingen te gebruiken

3. gebruik te maken van de persoonlijke gegevens waartoe hij / zij toegang heeft tot de Website met het oog op het voorstellen van producten of diensten of om het verzenden van bulk ongevraagde e-mails (\"spam\") naar andere Gebruikers van deze Website voor enig doel.

4. de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden

5. valse of ongeldige advertenties op deze Website te plaatsen

6. proberen om de Website herhaaldelijk en vele malen in korte tijd te openen met het oog op het krijgen van belangrijke marketing gegevens (bots)

7. de reputatie van de Website rechtstreeks of onrechtstreeks te schaden

8. illegaal materiaal naar de Website te sturen, zoals virussen, spyware, Trojaanse paarden en iets anders dat van plan zou zijn om de functionaliteiten van de Website te schaden

9. advertenties die seksueel of sensuele berichten, materiaal of algemene implicaties bevatten te plaatsen.


De Vennootschap behoudt zich tevens alle rechten om juridische acties tegen deze personen te nemen.


Inhoud die niet kan worden gepubliceerd


Het plaatsen van advertenties is gratis voor elk van onze diensten, maar er zijn een aantal extra, maar niet verplicht opties die onderworpen zijn aan betaling. De Gebruiker kan zo veel advertenties plaatsen als hij / zij wenst, zonder dat de oude (als hij / zij er reeds plaatste) wijzigen, rekening houdend met hun vervaldata.


De Vennootschap behoudt zich het recht om elke ingediende inhoud van geplaatste advertenties of banners te deactiveren of wissen, zelfs vóór de vervaldatum. Deze ongelukkige maar noodzakelijke maatregel kan genomen worden in het geval:


1. de inhoud van een advertentie verwijst naar een object (woning of item) dat al verkocht of verhuurd of geruild of geschonken is.


2. de inhoud van een advertentie (in het bijzonder de tekst of foto\'s of video\'s) tegen deze gebruiksvoorwaarden ingaat.


3. de geüploade foto\'s of video zijn niet relevant zijn voor het geadverteerde voorwerp van een advertentie


4. een advertentie het adres van een andere Website bevat die wordt beschouwd als concurrent


5. een advertentie onjuist is en kan leiden tot verwarring


6. een advertentie illegaal is


7. een advertentie seksuele of sensuele berichten, materiaal of algemene ongepast implicaties bevat


Overtreding van voorwaarden voor het gebruik


De Gebruikers aanvaarden volledig het onmiskenbare en exclusieve recht van de Vennootschap om het gebruik en / of de toegang tot de diensten van de Website en de beschikbaarheid van de inhoud en informatie te onderbreken van elke advertentie die door de Vennootschap geacht wordt deze gebruiksvoorwaarden te schenden.


Overeenkomst


De inhoud vermeld in de vorige paragrafen bepaalt de overeenkomst tussen de Gebruikers en de Vennootschap.